Arkiv info 2016-2017

Arkiv från informationen Aktuellt


Protokoll från årsstämman nov 2017

Protokollet finns anslagen i tvättstugorna samt finns digitalt på boendewebben via Riksbyggens hemsida.

Publicerat 2017-12-09


Årsredovisning 2017

Den finns på Boendewebben Riksbyggen. Du kan även läsa den här.

Publicerat 2017-11-14


Digital kö för bilplats och garage

Vill du ställa dig i kö gör du det via Riksbyggens hemsida och deras digitala kö. Läs mer här.

Publicerat 2017-10-31


Motioner

Motioner inför årsstämman finns på anslagstavlor i respektive tvättstuga. Kallele till stämman delas ut i din brevlåda senare.

Publicerat 2017-10-02


För din information

Inom kort får du denna information utdelad i din brevlåda.

Publicerat 2017-09-19


Nya Parken invigd

Nu är nya Parken (bakom samlingslokalen) invigd! Tack alla som kom för trevlig samvaro med fika och boulespel m m. Ta chansen alla att nyttja Parken för umgänge, grillning, spel e t c

Under sommaren träffas de som vill på onsdagar eftermiddag för att umgås och spela boule.


Ta med eget fika!


Hälsningar

Styrelsen

Brf Hartassen

Publicerat 2017-07-19

 

Sommarinfo i din brevlåda

Informationen delas ut i din brevlåda inom kort.

Publicerat 2017-06-19


Info i brevlådan - vårstädning m m

Informationen delas ut i din brevlåda inom kort.

Publicerat 2017-05-03


Putsa fönster emellan – balkongdörr

Det har kommit förfrågningar om hur man öppnar balkongdörren för att komma åt att putsa mellan. Gör så här: - ta en skruvmejsel, nyckel eller liknande och vik ut en bygel som finns på tre ställen längst balkongdörren. Då ska bågarna gå isär.

Publicerat 2017-04-18


Info delas ut i din brevlåda

Inom kort kommer denna information att delas ut i din brevlåda.

Publicerat 2017-03-29


Avgifts- och hyresaviseringar

Riksbyggen kommer under en begränsad period att avisera månadsvis i stället för kvartalsvis. Det innebär att du som boende får en avi åt gången under månaderna mars, april och maj 2017.


Har du normalt månadsavisering märks ingen skillnad. Från och med juni är kvartalsaviseringen igång som vanligt.

Publicerat 2017-03-07


Info-blad i din brevlåda

Du får detta informationsblad i din brevlåda idag.

Publicerat 2017-02-03


Protokoll årsstämman

Protokollen från årsstämman samt extrastämman finns att läsa på anslagstavlor tvättstugor.

Publicerat 2016-11-19


Kallelse årsstämma 9 nov

Kallelse till årsstämma har delats ut i din brevlåda. Välkommen onsdagen den 9 november kl 19:00 i samlingslokalen, Hermelinvägen 202 A.


Kallelse har också gått ut om extra föreningsstämma som hålles direkt efter ordinarie stämma.

Publicerat 2016-10-29


Fönsterbytet

V 42 kommer entreprenören Fönsterspecialisten Norrland AB att etablera sig och påbörja fönsterbytet. Arbetet kommer att päbörjas på Hermelinvägen 1 och de jobbar vidare i ordningsföljd utifrån adresser.


Entreprenören och projektledare Riksbyggen kommer att hålla informationsmöte för 4 hus åt gången. Kallelse kommer att skickas ut cirka två veckor före start.

Publicerat 2016-10-07


Info utskickat till boende

Här kan du hitta den information som läggs ut i din brevlåda i dagarna.

Publicerat 2016-08-23


Sopsortering

Våra sopkärl för papper/kartong blir alltför ofta överfulla. Du boende uppmanas att bidra med att vika ihop kartongen innan du slänger den. Då slipper vi överfulla kärl. Tack för din medverkan!

Publicerat 2016-08-22


Lekparken - startdatum

Arbetet med borttag av lekparken intill samlingslokalen startar under vecka 33.

Läs mer om bakgrunden stycke 2 nedan.

Publicerat 2016-08-10


Fönsterbyte

Enligt extra föreningsstämma 16-03-03 beslutade majoriteten att fönsterbyte ska genomföras. Röstlängden bestod av 80 närvarande boenden och 2 fullmakter från boenden = totalt 82. Utöver röstlängden deltog 2 från Riksbyggen.

Publicerat 2016-05-24Lekparken intill samlingslokalen

Vid besiktning av lekparken noterades flera anmärkningar som behöver åtgärdas. Det innebär kostnader nu och även underhållskostnader med jämna mellanrum för att hålla lekparken i godtagbart skick.


Område för grannsamvaro

Styrelsen har därför beslutat att välja en annan lösning;

Lekparken tas bort och ersätts istället av ett område för grannsamvaro. Boulebanan kommer då också att renoveras.


När börjar arbetet?

Arbetet beräknas starta i juni.


Var finns närmaste lekpark?

Lekparken intill Hermelinvägen 132 kommer att underhållas för att hålla bra kvalitet.

Det finns dessutom tillgång till en kommunal lekpark i närheten av förskolan Varglyan.

Publicerat 2016-05-18Brf Hartassen informerar

Du får i din brevlåda ett informationsblad om bland annat vårstädningen den 12 maj. Läs mer här.


Information delas också ut om vad som är bra att känna till som katt- och hundägare. Den hittar du här.

Publicerat 2016-04-27


Protokoll extra föreningsstämma

Protokoll

Publicerat 2016-04-03


Extra föreningsstämma 3 mars

Torsdagen den 3 mars kl 19:00 kallas du som medlem i föreningen till extra föreningsstämma om fönsterbyte. Vi håller till i samlingslokalen. Välkommen!

Publicerat 2016-02-25Förrådsstädning

De gemensamma förråden är på vissa håll överfyllda med grejer. Vi behöver hjälpas åt med det. Det är därför dags för dig som har saker där att sortera och kasta det som inte ska vara kvar.


Under vårstädningen som föreningen har i maj månad kommer ett av uppdragen att vara städning och rensning av gemensamma förråden. De saker som då inte är märkta kommer att kastas.


Se därför till att märka dina saker som du vill ha kvar med år, namn och adress, så här:

2016   Karlsson   H32

Då blir det tydligt och inget riskeras att kastas som ska vara kvar.Tips är att märka upp så snart som möjligt så är det gjort till vårstädningen.


En sak till, se till att inga sparkar står i de allmänna förråden. Ställ sparken i cykelförrådet upp mot väggen för att förhindra att någon snubblar på medarna.


Tack för din insats!

Publicerat 2016-02-01