Skriva motion


Skriva motion

En motion är en demokratisk rättighet och ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vill du påverka och har förslag på förbättringar ska du skriva en eller flera motioner till föreningens årsstämma.


Motinen ska lämnas till styrelsen senast 31 juli, alltså i god tid före stämman.


Skillnad på förslag och motion?

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.


Så här skriver du en motion

En motion (ärende) ska innehålla ett yrkande och förslag till beslut.


  1. Rubrik

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.


         2. Vad vill du föreningen ska göra?

Beskriv anledningen till att du skriver motionen. Ange bakgrundsfakta för att tydliggöra problemet för de som läser motionen och senare beslutar.

 

         3. Syfte

Beskriv varför du tycker som du gör.


         4. Föreslå beslut

Skriv "Jag/vi föreslår därför stämman att besluta att......."


         5. Avslutning

Skriv under dokumentet med datum och ditt namn och lämna senast 31 juli till styrelsen.