Gästrum

Gästrum

På Hermelinvägen 132B finns gästrum som kan bokas när du har övernattande gäster och du själv har ont om sängplatser. Gästrummet får bokas endast av föreningsmedlemmar.


Inredning

Gästrummet är inredd med två sängar. Sängkläder och sänglinne måste hållas av den boende.  Det finns tillgång till toa/dusch samt ett pentry med porslin för 4 personer. Det finns ingen TV i gästrummet.


Bokning

Bokning av gästrummet sker via webbokningen via panel Hermelinv 92 A. Du kan också boka direkt på den elektronisk bokningstavla som finns i tvättstugorna på Hermelinvägen 92A och 202A. Du kan boka max tre dygn åt gången och max 15 dygn per år.


Kostnad

Kostnaden är 250 kronor per dygn och läggs automatiskt på nästa lägenhetsavisering.


Kostnad vid återbud

Notera att om du inte behöver gästrummet ska du avboka mer än ett dygn innan. Görs avbokningen mindre än ett dygn innan faktureras du ändå kostnaden automatiskt.


Tagg

Din tagg fungerar som nyckel under den perioden du har bokat.


Betalning

Kostnaden läggs automatiskt på nästa lägenhets-avisering.Ordningsregler

Gästrummet får inte användas till affärsverk-samhet, det vill säga du får inte nyttja lokalen till privat uthyrning. Syftet med gästrummet är att du kan hyra gästrummet för dina närstående som gästar dig.


Du får boka gästrummet max 3 dygn i sträck. Det är möjligt att boka gästrummet vid två tillfällen under en månad men endast en bokning åt gången.


Begränsningar av antal innestående bokningar och antal dygn kan införas under vissa perioder beroende på efterfrågan och uthyrningsfrekvens.


Disponeras från kl 14:00  första hyresdagen till kl 14:00 sista hyresdagen.


Minderåriga får vistas i lokalen endast till-sammans med vuxna anhöriga.


Gästrummet och hygienutrymmen lämnas väl städad. Det finns en checklista uppsatt i lokalen.

Du debiteras en kostnad om lokalen lämnas dåligt städad.


Behöver du göra en felanmälan i gästrummet ska du anmäla detta till Riksbyggen Dag & Natt. Kostnad för onormalt slitage eller skada är du ansvarig för.


Lokalen ska hållas djur- och rökfri.