Fastighetsjour

Fastighetsjour

Ring Dag & Natt 0771-860 860 (lokalsamtalstaxa)

 

Du ringer dit även när du har tappat dina lägenhetsnycklar. Styrelsen eller fastighetsskötaren har ingen tillgång till huvudnyckel.

 

Akut låsöppning - Securitas

Behöver du akut låsöppning ringer du Securitas på telefon 0771-50 60 90.

 

Du betalar själv den kostnaden.

 

Akuta störningar

Ring Securitas, se ovan.