Våra lokaler

Gemensamhetslokaler

Vi har en del gemensamhetslokaler som kan nyttjas av dig som medlem i föreningen.
Vi som nyttjar lokalerna ser till att hålla lokalerna fräscha och i gott skick.


Föreningens lokaler ska hållas rök- och husdjursfria med tanke på allergirisken.


Upptäcker du något som är trasigt i våra gemensamhetslokaler gör då en felanmälan.


Saknar du tagg och/eller kod för att boka?

Gör en felanmälan till vår fastighetsskötare.