Flytta in

Flytta in

Om du inte har en överenskommelse med säljaren om tidpunkten för inflyttning gäller följande;


Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.