För leverantörer

För våra leverantörer
Fakturahantering

Fakturor tas emot i någon form av elektroniskt format.
Vi tar inte emot pappersfakturor. 
Läs mer i instruktionen hur det går till.

Har du frågor vänder du dig till Castors ekonomiavdelningen på telefon 060-12 80 00


unsplash