Underhåll

Underhåll

Utöver det löpande underhållet har bland annat nedanstående utförts. Föreningens ekonomi är god och ingen höjning av medlemmarnas avgift har skett.


Byte av fasadpanel och ventilation, år 1999

Fastighetsnät IT, år 2000

Uppgradering av IT-nät, år 2007

Stam- och badrumsrenovering, år 2010-2012

Målning av fasader, år 2015

Uppfräschning av gårdar samt belysning,

år 2015-2019

Yttertaken renoveras, år 2015-2016

Fönsterbyte i alla lägenheter, år 2017

Uppgradering internet till 1000 Mb/s, år 2018