Underhåll

Underhåll

Utöver det löpande underhållet har bland annat nedanstående utförts. Föreningens ekonomi är god och ingen ändring av medlemmarnas avgift har skett sedan 2012, då avgiften sänktes. Från 2021-01-01 sker en mindre avgiftshöjning. Exempel på investeringar:


 • Byte av fasadpanel och ventilation, år 1999
 • Fastighetsnät IT, år 2000
 • Uppgradering av IT-nät, år 2007
 • Stam- och badrumsrenovering, år 2010-2012
 • Målning av fasader, år 2015
 • Uppfräschning av gårdar, lekpark samt belysning, år 2015-2021
 • Yttertaken renoveras, år 2015-2016
 • Fönsterbyte i alla lägenheter, år 2017
 • Uppgradering internet till 1000 Mb/s, år 2018
 • Implementerat föreningsapp för att underlätta kommunikationen till boende, år 2019
 • Installerat fukt- och värmestyrda takslingor 2020
 • Förnyat lekparken 2020
 • Installerat laddstolpar för el- och hybridbilar
  2020