Underhåll

Underhåll

Utöver det löpande underhållet har bland annat nedanstående utförts. Föreningens ekonomi är god och ingen ändring av medlemmarnas avgift har skett sedan 2012, då avgiften sänktes. Exempel på investeringar:


  • Byte av fasadpanel och ventilation, år 1999
  • Fastighetsnät IT, år 2000
  • Uppgradering av IT-nät, år 2007
  • Stam- och badrumsrenovering, år 2010-2012
  • Målning av fasader, år 2015
  • Uppfräschning av gårdar, lekpark samt belysning, år 2015-2021
  • Yttertaken renoveras, år 2015-2016
  • Fönsterbyte i alla lägenheter, år 2017
  • Uppgradering internet till 1000 Mb/s, år 2018
  • Implementerat föreningsapp för att underlätta kommunikationen till boende, år 2019