Bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som på obegränsad tid upplåter bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Medlemmarna äger tillsammans föreningens tillgångar och alla har ansvar för fastigheterna  och allmänna ytor med dess skötsel.


Föreningen ska se till att fastigheten hålls i gott skick så att det kapital som är lagt ner inte förstörs. Föreningen har inget vinstintresse utan drivs till självkostnad. Kostnader och utgifter delas av medlemmarna och betalas genom en boendekostnad.


Alla beslut ska fattas av föreningen och inte av enskilda medlemmar.


Äger jag min lägenhet?

Som medlem äger du inte din lägenhet i juridisk mening. Det är föreningen med sina medlemmar som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt att nyttja din lägenhet på obegränsad tid så länge som du fullgör dina skyldigheter mot föreningen. Du kan sälja bostadsrätten när du vill och styrelsen får inte ha några  synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i föreningen.


Läs mer under vanliga frågor och svar.

              Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå