Huskurage

Huskurage 

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Nu krävs det krafttag för att stoppa våldet. Huskurage är en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.

"Det är vår övertygelse att grannar kan rädda liv. Huskurage finns för att berätta hur vi tillsammans kan stoppa våld mot närstående". Huskurage


Brf Hartassens medlemmar vill öka kunskapen och engagemanget kring att förhindra våld i nära relation.


Ta del av Huskurage information om hur ditt engagemang kan göra skillnad:

Information om Huskurage

Huskurage - policy