Försäkring

Hemförsäkring

Bekostas av dig som bostadsrättshavare. Se alltid till att ha en hemförsäkring.


Föreningen bekostar inte skador som uppkommit genom din eventuellt bristande tillsyn. Gäller även

om du låter bli att anmäler brister som du inte direkt har skyldighet att bekosta.


Bostadsrättstilläggsförsäkring

Bekostas kollektivt av föreningen. Tänk på att den är endast ett komplement till hemförsäkringen. Du behöver teckna en egen hemförsäkring. Behöver du senaste versionen av försäkringsbrevet kontakta då Länsförsäkringar, försäkringsnr 837939*00.


Fastighetens försäkring

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar.