Bilplats och garage

Bilplats och garage

Det finns bilplatser under skärmtak och garage att hyra för boende på Hermelinvägen. Vi har också installerat
6 laddstolpar för el- och hybridbilar att hyra.


Det kan periodvis vara begränsad tillgång på bilplatser.

Kontakta vår förvaltare Castor för att hyra och/eller ställa dig i kö.


Läs mer i vår uthyrningspolicy för bilplatser.


Bilplatserna och garagen hyrs ut för endast för biluppställningsplats.


Så använder du motorvärmaren

Användarinstruktion.


Trivsel- och ordningsregler

Bilfritt område

Vi bor i ett bilfritt område och därför får du inte köra eller parkera bilen eller motorcykeln inne på våra gårdar annat än vid i- och urlastning (max 10 minuter). Vi värnar om en trivsam och säker boendemiljö för både vuxna och barn. Det är också viktigt för utryckningsfordon att snabbt kunna ta sig fram vid en eventuell olycka.

Securitas sköter vår bevakning. Kontakta dom om något fordon står felparkerad mer än för in- och urlastning.
Telefonnummer finns på skylten vid infarten till föreningen.


Skylten - Förhyrda platser

Det är endast den som hyr platsen som  har rätt att nyttja den.


Betalparkering - besöksplatser

Vi har Parkster som betalning för att stå på våra besöksplatser, se skyltning. Det gäller alla som nyttjar besöksparkeringar även boende.


Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad utfärdas av Umeå Kommun och innebär att du får stå på gården mellan 07:00 - 21:00 under förutsättning att du inte hindrar nyttotrafik. Tillståndet ska vara väl synligt.


Inga fordon framför garage

Du får inte ställa av ditt fordon framför garageportarna.


Garaget är en biluppställningsplats

Garaget ska användas som biluppställningsplats och får av brandsäkerhetsskäl inte användas som förråd eller verkstad.


Vad får jag ha i mitt garage?
Enligt Räddningstjänstens rekommendationer får du förvara tillbehör till bilen såsom en omgång däck på fälg, takbox, hink med bilschampo, reservdunk om max 5 liter bensin/diesel som ska förvaras i bilen. Garaget får inte nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt. 


Låst garageport

Garageporten måste alltid hållas låst. Utomstående kan i annat fall komma åt hela garagelängan.


Ingen elsladd i motorvärmaruttaget

Du får inte lämna kvar elsladden i motorvärmaruttaget om inte bilen är ansluten. Här gäller stränga elsäkerhetskrav och det betraktas som en brottslig handling att utsätta någon för livsfara. Tänk på att det finns många barn i området.


Skötsel

Föreningen sköter snöskottning på de gemensamma ytorna. Din bilplats måste du själv ansvara för att hålla snöfri och ren från skräp.


Inte tillåtet att tvätta bilen på föreningens mark

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på föreningens område eller gator. Tvättvattnet från bilen innehåller många ämnen som är skadliga för miljön. Använd istället särskilda tvätthallar som är anpassade för biltvätt.