Trivselregler inne

Trivselregler - inne i din lägenhet

Vi tillsammans äger och förvaltar husen vi bor i  och vi hjälps åt att skapa en trivsam boendemiljö med bra gemenskap. För att fortsätta att uppnå detta så är det viktigt att tänka på;


Musik och ljud

Enligt bostadsrättslagen är du skyldig att se till att omgivningen inte utsätts för störningar som kan skada hälsan eller boendemiljön.  Ta ljudmässig hänsyn till din granne under hela dygnet och särskilt mellan kl 22:00 - 07:00. 


Om du ska ha fest prata gärna med dina grannar i god tid innan. Givetvis tar du hänsyn och anpassar ljudnivån för att inte störa grannarnas nattsömn.

 

Störningar

För att inte uppfattas som störande, be grannarna höra av sig till dig så fort de blir störda och du kan  sänka volymen.


Är du den som blir störd är det bästa om man kan reda ut saken grannarna emellan genom att först prata. En störande granne måste först få reda på att hen stör och sedan chans att bättra sig.


Om du vid upprepade tillfällen blir störd och det inte hjälper att be grannen bättra sig kan en kontakt med styrelsen vara ett sätt att reda ut problemet. Det är då viktigt att du har skrivit ner datum och klockslag på de tillfällen du blivit störd.


Störande arbeten

Informera dina grannar om störande arbeten. Störande ljud när man borrar, spikar och använder elverktyg fortplantar sig lång väg genom tak och väggar.


Ombyggnadsarbete får ske endast dessa tider: Vardagar 08:00 - 19:00 och helger 10:00 - 17:00