Balkong och uteplats

Balkong och uteplats

Läs mer om Trivselregler ute


Växter i anslutning till uteplatsen

Det är trevligt med växter i anslutning till din uteplats. Avståndet får vara max 3 meter från vägg. Däremot får du inte plantera buskar direkt intill fastighetens vägg. Anledningen är att det kan påverka fasadens hållbarhet. Skötseln av det du planterar ansvarar du själv för. Självklart får du inte heller plantera så det upplevs störande för grannarna. 


Odlingslotter

Det finns odlingslotter upp mot Gammliaskogen att bruka för den som är intresserad. Kontaktuppgifter hittar du här.


Markis

Du får sätta upp markis ovanför fönster och altantak. Markisen ska vara färganpassad med mörkgrå eller svartfärg för enhetlighet i området. Monteringen ska vara fackmannamässigt utfört. Kontakta styrelsen om du har funderingar.


Bygga uteplats, staket eller tak på uteplatsen

Staket eller tak på din uteplats är trevligt. Du måste alltid ha styrelsens skriftliga tillstånd innan du kan starta ditt bygge. Bifoga ritning till ansökan och lämna in den i god tid till styrelsen tillsammans med ett skriftligt tillstånd från dina grannar. Tänk på att det är angeläget att fastigheterna har ett enhetligt utseende.
Notera! Du får alltså inte ta mer yta i anspråk av föreningens mark än vad du har tillstånd till, enligt typritningarna.


Inglasning balkong eller uteplats - tillstånd

Du måste alltid ha både styrelsens skriftliga tillstånd samt bygglov av Umeå Kommun för att glasa in balkong eller uteplats.  Bifoga ritning till ansökan och lämna in den i god tid till styrelsen. När du fått tillståndet ska du sedan lämna in för bygglov. Bekräftelse på bygglovet  lämnar du sedan in till styrelsen.


Värme inte tillåtet i uterum
Det är inte tillåtet att värma upp din inglasade uteplats/balkong. Särskilt under de kalla höst- och vintermånaderna kräver det mycket värme som bara försvinner och belastar föreningens ekonomi. Den uppvärmning som ingår i månadsavgiften är lägenhets-ytan via fjärrvärme och inte uppvärmning uterum med hjälp av direktverkande el.

 

Enhetligt utseende - typritningar

Det finns typritningar på hur en uteplats med tak bör se ut. Se högra kolumnen. Det är angeläget att hålla sig inom givna mått så att våra fastigheter ser enhetliga ut. En uteplats som stämmer nästan helt med dessa ritningar finns på Hermelinvägen 34.


Färgkoder på fasaderna

Vill du ta igen färgen på husets fasad? Färgkoden är: S-1002 Y     vit fasadfärg

3005-G80Y  strågrön

5010-G50Y  lavgrön

4010-Y10R   halm

5005-Y20R   barkbrun


Parabol

Av säkerhetsskäl får paraboler ställas enbart på uteplats eller balkong på ett sådant sätt att hela parabolantennen befinner sig innanför uteplatsen eller balkongräcket. Du får inte orsaka någon skada på, eller göra hål i, husfasaden. Kontakta styrelsen om du planerar att sätta upp en parabol.


Visa hänsyn till dina grannar

Informera dina grannar om störande arbeten. Störande ljud när man borrar, spikar och använder elverktyg fortplantar sig lång väg genom tak och väggar. Ombyggnadsarbete får förekomma endast dessa tider:

Vardagar 08:00 - 19:00 och helger 10:00 - 17:00


Överskrida befogenheter

Om du eller tidigare medlem i lägenhet har gjort åtgärder som överskrider dina befogenheter kan du tvingas återställa till tidigare skick.

Typritningar

Uteplats med tak

Framsida med staket

Främre  stomme

Sidostomme

Sida med staket

Takstomme


Enbart staket

Staket endast

Insyns-/vindskydd


Blankett ansökan tillstånd

Ansökan om tillstånd