Renovera lägenhet

Renovera din lägenhet

I bostadsrätten har du ansvar för lägenhetens inre underhåll och att hålla lägenheten i gott skick.


Vad gäller vid renovering?

Mindre ändringar får göras i lägenheten till exempel måla, tapetsera, lägga nya golv, sätta upp nya skåp, eller byta ut vitvaror i köket.


Vad gäller om jag vill göra större ändringar?

Om du planerar större ändringar måste du söka tillstånd i god tid hos styrelsen. Med större ingrepp menas bland annat sådant som påverkar väggar i huskroppen samt ombyggnad av badrum eller kök samt installera golvvärme.

Ladda ner blanketten för att söka tillstånd.


Fackmannamässigt utförande

Styrelsen rekommenderar att samtliga större ingrepp utförs av fackman. VVS-arbeten och arbeten med tätskikt i bad/duschrum ska utföras av fackman samt att lagstiftningen kräver att elarbeten utförs av den som har behörighet.


Planerar du att byta köksfläkt?

Det är viktigt att du köper en fläkt av rätt modell. Då våra hus har centralventilation är köksfläkten en viktig del av lägenhetens ventilationssystem. Montering av fel modell kan medföra att du och grannarna får en försämrad ventilation.

Den typ som skall sitta i våra hus heter spiskåpa. Den har ingen motor utan är egentligen bara ett timerstyrt spjäll som utnyttjar husets centrala utsug. Då den är "avslagen" har den ett lågt grundflöde och när man "slår på" timern kommer den att arbeta i forcerat läge.


Spiskåpor finns i flertalet modeller. Känner du dig osäkerhet vid byte av fläkt kan du kontakta styrelsen.


Visa hänsyn till dina grannar

Informera dina grannar om störande arbeten. Störande ljud när man borrar, spikar och använder elverktyg fortplantar sig lång väg genom tak och väggar.


Ombyggnadsarbete får ske endast dessa tider:

Vardagar 08:00 - 19:00 och helger 10:00 - 17:00


Överskrida befogenheter

Om du har gjort åtgärder som överskrider dina befogenheter kan du tvingas återställa lägenheten i tidigare skick.


Ladda ner blanketten

Ansökan om tillstånd