Samlingslokal

Samlingslokal

Föreningen har en samlingslokal på Hermelinvägen 202 A. Den hyrs ut endast till föreningens medlemmar.


Inredning

Lokalen har bord och stolar samt är utrustat med ett litet kök som har enklare kökstutrustning. Det finns porslin för 30 personer. Våren 2015 gjordes en uppfräschning med ommålning och nya interiörer.


Bokning

Gör du via webbokning eller direkt på den elektroniska bokningstavlan i tvättstugan.

Saknar du tagg och/eller kod kontaktar du Castor via deras felanmälningsformulär för att lägga en serviceorder.


Bokning per dygn

Bokar du lokalen till exempel en lördag kan du nyttja lokalen från kl 12:00 lördag till kl 12:00 söndag. Du kan boka max tre dygn åt gången och max 15 dygn per år.


Kostnad

200 kr per dygn måndag - torsdag och 300 kronor per dygn fredag - söndag. Med dygn menas från kl 12:00 till kl 12:00 dagen därpå. Kostnaden läggs automatiskt på nästa lägenhets-avisering.

Om aktiviteter i samlingslokalen är öppet för alla boenden tas ingen kostnad ut. Du måste då kontakta styrelsen för att begära att den automatiska faktureringen stoppas.


Lås upp med din tagg vid bastun

Du låser upp samlingslokalen med din tagg och läsaren är placerad vid bastun.


Kostnad vid återbud

Notera att om du inte behöver gästrummet ska du avboka mer än ett dygn innan. Görs avbokningen mindre än ett dygn innan faktureras du ändå kostnaden automatiskt.


Ordningsregler

Syftet med samlingslokalen är att användas för gemenskap. Den får inte användas till affärsverksamhet, det vill säga du får inte nyttja lokalen för vinstdrivande intressen.


Du som bokar lokalen är ansvarig hyresgäst och ska ha tillsyn av lokalen under tiden som aktiviteten pågår.


Lokalen ska hållas rök- och djurfri.


Det är inte tillåtet att tejpa, häfta eller spika på väggarna eller i taket.


Viktigt är att ta hänsyn till de som bor i närheten av samlingslokalen så att de inte störs. Tänk på att dämpa ljudnivån efter kl 22:00.


När du har nyttjat lokalen ska du städa efter dig. Ytorna ska dammsugas och våttorkas. Sopor både inne i lokalen och utanför ska tas om hand och slängas.

Torka rent i kylskåpet och låt det stå på. Stäng inte av.

Fönster och dörrar ska lämnas stängda när hyresgästen lämnar lokalen.


Kom ihåg att rengöra toaletten och köket.


Vid dålig städning debiteras kostnaden dig.


Det finns en checklista för städning uppsatt i lokalen.


Du som bokar är också ansvarig för lokalen.

Upptäcker du något fel ska du anmäla det.

   Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå

Samlingslokal 3
Samlingslokal 007
Samlingslokal 002
Samlingslokal 003
Samlingslokal 001
Samlingslokal 006
Samlingslokal 005
Samlingslokal 004