Nycklar o tagg

Nycklar till lägenhet

Enligt stadgarna ansvarar säljaren för låset och därmed nycklarna. Föreningen disponerar inte över nycklar och tagg, det är bostadsrättshavaren som gör det.  Det är viktigt att parterna reglerar detta i överlåtelseavtalet så att det inte råder några oklarheter. Ska du byta lås? Läs då stycket längre ner.


Extra lägenhetsnyckel

Om du ska göra extranycklar till din lägenhet behöver du ett intyg på att du äger lägenheten. Kontakta Castor och lägg ett serviceärende för intyg. Därefter åker du till BB-gruppen (f d Låskedjan) för att tillverka nycklar.


Har du tappat din nyckel och behöver akut hjälp med upplåsning efter ordinarie arbetstid kontaktar du fastighetsjouren. Du betalar själv kostnaden för låsöppningen.


Styrelsen har inte tillgång till huvudnycklar.


Byta låscylinder i lägenhet och garage

Behöver du byta lås till din lägenhet eller ditt garage ska detta beställas av Castor. Kostnaden betalas av den boende.


Viktigt att tänka på att vid en försäljning ska samtliga nycklar överlämnas till köparen.


Bokningstagg

Till varje lägenhet ingår en bokningstagg och den ansvarar den boende för. Taggen används till att boka gästrum, bastu, samlingslokal och tvättstuga.


Om du tappar bort din tagg eller vill ha fler än en vänder du dig till Umeå Tvätt- och Värmepumpsservice AB


Brevlådans nycklar

Nycklarna tillhör lägenheten. Vid borttappade nycklar står du själv för införskaffande av en sådan låscylinder. Brevlådan heter HABO G9441B och finns att beställa eller köpa i flera butiker.