Nycklar o tagg

Nycklar till lägenhet

Enligt stadgarna ansvarar säljaren för låset och därmed nycklarna. Föreningen disponerar inte över nycklar och tagg, det är bostadsrättshavaren som gör det.  Det är viktigt att parterna reglerar detta i överlåtelseavtalet så att det inte råder några oklarheter.


Extra lägenhetsnyckel

Om du ska göra extranycklar till din lägenhet behöver du ett intyg på att du äger lägenheten. Kontakta Riksbyggens servicetelefon Dag och Natt för intyg. Därefter åker du till BB-gruppen (f d Låskedjan) för

att tillverka nycklar.


Har du tappat din nyckel och behöver hjälp att låsa upp lägenheten kontaktar du Securitas. Kostnaden för låsöppningen får du själv betala.


Styrelsen eller fastighetsskötaren har inte tillgång till huvudnycklar.


Byta låscylinder i lägenhet och garage

Behöver du byta lås till din lägenhet eller ditt garage ska detta beställas av Riksbyggens servicetelefon Riksbyggen Dag § Natt, telefon 0771-860 860. Kostnaden betalas av den boende.


Viktigt att tänka på att vid en försäljning ska samtliga nycklar överlämnas till köparen.


Bokningstagg

Till varje lägenhet ingår en bokningstagg och den ansvarar den boende för. Taggen används till att boka gästrum, bastu, samlingslokal och tvättstuga.


Om du tappar bort din tagg eller vill ha fler än en vänder du dig till Hushållsservice för att köpa en ny.

Saknar du kod för att boka, kontakta Hushållsservice.


Hushållsservice når du på telefon 090 - 12 84 10.