Info-blad till boende

Info-blad till boende
Info-bladen kommuniceras hemsidan, föreningsappen, anslås anslagstavlor vid miljöhusen samt i tvättstugorna.

2020

Januari 2020

April 2020

Maj 2020

Juni 2020

Juni 2020 Castor

September 2020
Oktober 2020
December 2020