Källsortering

Källsortering

Det finns 2 miljörum för brännbart/matavfall och 2 för  källsortering på Hermelinvägen 1, 32, 201 och 203.


Minska föreningens kostnader

Källsortering är viktigt för att spara på miljön och minska föreningens (dina) kostnader. I miljörummen finns anvisningar på vad och hur du ska källsortera.


Vill du ha mer information om källsortering gå in på Vakins hemsida.


Grovsopor

Grovsopor får inte ställas i miljörummen. På våren ställer föreningen ut en container för grovsopor, oftast i samband med vårstädningen.

Tänk på att har du inte möjlighet att spara dina grovsopor till det tillfället måste du själv transportera till kommunens återvinningsstationer. 


Det är extra kostnader för föreningen (för dig) om grovsopor och farligt avfall lämnas i miljörummen. Här hittar du information och öppettider av återvinningscentraler.