Fastighetsjour

Fastighetsjour

Ring Dag & Natt 0771-860 860 (lokalsamtalstaxa)


Du ringer dit även när du har tappat dina lägenhetsnycklar. Styrelsen eller fastighetsskötaren har ingen tillgång till huvudnyckel.


Akut låsöppning - Securitas

Behöver du akut låsöppning ringer du Securitas på telefon 0771-50 60 90.


Du betalar själv den kostnaden.


Akuta störningar

Ring Securitas, se ovan.