Fastighetsbeståndet

Fastighetsbeståndet

Uppdaterad september 2020 

Föreningen äger fastigheten Hartassen 3, med adress Hermelinvägen, i Umeå Kommun. I fastigheten ingår 16 bostadshus med 235 lägenheter samt två garagebyggnader med 73 bilplatser i varmgarage och 148 bilplatser med eluttag under skärmtak. Byggnaderna är uppförda 1974-76.


Inom området finns 2 kvartershus och ett före detta daghem med tre tvättstugor, undercentral för fjärrvärme, personalutrymmen, fritidslokaler och ett gästrum.


2:orna är placerade i bottenvåning med stor uteplats på baksidan. I några hus finns treor på bottenvåning, men de flesta är en trappa upp. Samtliga lägenheter har ingång från markplan.


Lägenhetsfördelning

Antal

Storlek

4 st

1:or

90 st

2:or 

123 st

3:or

18 st

4:or

Totalt

235 st

78 st

Garage  varmgarage

152

Bilplatser - flesta är skärmtak