Fastighetsbeståndet

Fastighetsbeståndet

Föreningen äger fastigheten Hartassen 3, med adress Hermelinvägen, i Umeå Kommun. I fastigheten ingår 16 bostadshus med 234 lägenheter samt två garagebyggnader med 73 bilplatser i varmgarage och 148 bilplatser med eluttag under skärmtak. Byggnaderna är uppförda 1974-76.


Inom området finns 2 kvartershus och ett före detta daghem med tre tvättstugor, undercentral för fjärrvärme, personalutrymmen, fritidslokaler och ett gästrum.


2:orna är placerade i bottenvåning med stor uteplats på baksidan. I några hus finns treor på bottenvåning, men de flesta är en trappa upp. Samtliga lägenheter har ingång från markplan.


Lägenhetsfördelning





Antal

Storlek

4 st

2 rkv

90 st

2 rok

122 st

3 rok

17 st

4 rok

1 st

7 rok

73 st

Garage  varmgarage

173

Bilplatser under  skämtak