Service

Service

Föreningen köper ekonomisk och teknisk förvaltning av Castor.


I ekonomisk förvaltning ingår exempelvis hyresavisering, fakturering, överlåtelseavtal, löpande redovisning, leverantörsbetalningar, uthyrning bilplatser, bokföring, budget, bokslut, medlemsregister med mera, med mera.


I menyn felanmälan hittar du Castors kontaktuppgifter.

              Brf Hartassen i Umeå