Flytta ut

Flytta ut

Gå igenom med köparen om vad som tillhör lägenheten, vad som ska lämnas kvar och vad som ska tas med vid flytten.


Internetuttaget inkl kablar

De två kablarna som går från internetuttaget ska du lämna kvar. De tillhör lägenheten.

TV-box

Den tillhör lägenheten och ska lämnas kvar.

Städa

Flyttstädningen innefattar både inne i lägenheten , balkong/uteplats samt förråd. Det ska vara en  grundlig städning. Om lägenheten inte är bra städad kan du få betala kostnaden för att en städfirma kommer och städar.


Förråd

Kom ihåg att tömma och städa ut ditt förråd samt gemensamhetsförrådet.


Överlämna samtliga nycklar

Samtliga nycklar och tagg som tillhör lägenheten ska överlämnas till köparen.

Har du hyrt garage lämnar du dessa nycklar till föreningens fastighetsskötare på adress Hermelinvägen 92 A. Finns en brevlåda utanför. Märk nycklarna innan du lägger i brevlådan. 

Saknas det en nyckel eller tagg ska säljaren bekosta byte av låscylinder. Låsbyte beställes av Castor via www.castor.se eller växel 090-96 000. Du som lägenhets-innehavare står får den kostnaden.


Information och bruksanvisningar

Förrutom att lämna över samtliga nycklar till köparen så kom ihåg också viktiga informations-

handlingar såsom bruksanvisningar e t c.