Ditt boende

Ditt boende

Här finns information samlat om ditt boende i föreningen.


Som medlem i bostadsrättsföreningen har du en stor  frihet men också ansvar och skyldighet för:


  • skötsel och underhåll av din lägenhet


  • att du eller dom som besöker dig inte stör dina grannar


  • att avgiften betalas till föreningens konto sista vardagen före månadsskiftet


  • att skaffa styrelsens tillstånd vid andrahands-uthyrning


  • att skaffa styrelsens tillstånd när du vill göra åtgärder i lägenheten som inte bara är målning, tapetsering och mattbyte. Alla åtgärder ska vara fackmannamässigt utförda och i vissa fall kräver försäkringsbolag och lagstiftning att åtgärden ska utföras av fackman med särskild behörighet eller kompetens.


  • att ge föreningen tillträde till lägenheten vid nödvändiga besiktningar samt vid nödvändiga reparationer och ändringar.Mera info

Logga in på

Riksbyggens kundwebb

Gå till Bo i bostadsrätt/Att vara medlem

Medlem i bostadsrättsförening