Service

Service

Föreningen köper tjänster av Riksbyggen när det gäller gårdssysslor och förvaltning.


I uppdraget ingår också att svara för ekonomisk förvaltning som bokföring, budget, bokslut, medlemsregister, fakturering, uthyrningar av bilplatser, administration av lägenhets-överlåtelser med mera.


I menyn felanmälan hittar du Riksbyggens kontaktuppgifter.