Ägarbyte - överlåtelse

Ägarbyte - överlåtelser

När en bostadsrättslägenhet byter ägare, kallas det för en överlåtelse. Överlåtelse kan ske genom försäljning, arv, gåva eller avsägelse. En bostadsrättsägare kan också sägas upp och skiljas från lägenheten genom tvång.


Medlemskap

Köparen av bostadsrätten måste alltid ansöka om medlemskap i föreningen. Styrelsen tar kreditupplysning och kan neka medlemskap om köparen har omfattande betalnings-anmärkningar, är känd för att ha varit störande eller är försatt i konkurs.


Hantering överlåtelse
Vår förvaltare Castor administrerar ansökan om överlåtelserna.


De överlåtelser som sker under ett år skickar Castor kontrolluppgifter året därefter under januari månad där även information om kapitaltillskottet ingår.


Lägenhetsregister

Bostadsrättsföreningen har laglig skyldighet att föra ett lägenhetsregister där det framgår vilka som äger bostadsrätter, till hur stor del och om bostadsrätten är pantsatt.